Logo VUGTK

   DIKAT®

Co je DIKAT

Systém pro tvorbu a vedení informačních systémů o území, obnovu katastrálního operátu novým mapováním, přepracováním a na základě výsledků komplexních pozemkových úprav a pro automatizované vyhotovení geometrického plánu.

Produkt je určen zejména zeměměřičům a pracovníkům, kteří přijímají a využívají data informačního systému katastru nemovitostí (ISKN) od katastrálních úřadů. Je určen též pro pracovníky orgánů státní správy a samosprávy, pracovníkům velkých lesních závodů a vojenských správ, pracovníkům provádějícím pozemkové úpravy a osobám, které potřebují pracovat se soubory popisných informací (SPI) a se soubory geodetických informací (SGI) katastru nemovitostí (KN) České republiky.

Systém DIKAT je nadstavbou nad platformu MicroStation J a Bentley Map PowerView. Pracuje nad databází Oracle 9i, Oracle 11.2 a Oracle 12 SE2.